Cinta Wali… Blog ini memuat beberapa profil waliyullah dan daftar alamat makam / tempat makam para waliyullah yang tersebar di penjuru Nusantara Indonesia.
Di persembahkan untuk saudara-saudaraku sesama muhibbun untuk meneladani dan mengikuti jalan para Waliyullah. Semua artikel dan foto didalam blog ini di buat untuk
pecinta ilmu dan penambah wawasan keislaman. Semua isi bebas disebarluaskan / di perbolehkan untuk di copy atau didownload (halal) dengan tetap mencantumkan sumbernya… aku berharap semoga karya kecil ini dapat menjadi amalan yang ikhlas disi Allah SWT.

Cinta Wali AllahDari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman: "Barangsiapa yang memusuhi waliKu, maka Aku telah mengumumkan perang kepadanya. HambaKu tidak mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu yang paling Aku sukai dari pada sesuatu yang Aku fardhukan atasnya. HambaKu senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan sunnat-sunnat sampai Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya maka Aku menjadi pandangan yang untuk mendengarnya, penglihatan yang untuk melihatnya, tangan yang untuk menamparnya dan kaki yang untuk berjalan olehnya. Jika ia memohon kepadaKu, niscaya Aku benar¬benar memberinya. Jika ia memohon kepadaKu, niscaya Aku benar-benar melindunginya. Dan Aku tidak bimbang terhadap sesuatu yang Aku lakukan seperti kebimbanganKu terhadap jiwa hambaKu yang beriman yang mana ia tidak senang mati sedang Aku tidak senang berbuat buruk terhadapnya". (Hadits ditakhrij oleh Imam Bukhari).
Penawaran Bulan Juni 2013,
Jual Tanah Strategis - Pinggir Jl. Raya Guntung Pinang - Sertifikat Hak Milik, Dekat Masjid Agung Al Munawwarah - Banjarbaru Selatan, Info Lengkap : www.putraabulung.blogspot.com

LIHAT DAFTAR ISI :